Technische Universiteit Delft Technische Bestuurskunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Delft
4.0 gemiddeld
0% 1
1% 2
16% 3
63% 4
19% 5
176 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
1% 2
16% 3
63% 4
19% 5
176 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Delft

299

landelijk gemiddeld

299

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

67%

landelijk gemiddeld

67%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Bestuurskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

41%

landelijk gemiddeld

41%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

49%

landelijk gemiddeld

49%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

93%

landelijk gemiddeld

93%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Naast de college-uren, heeft de student varierend per blok een groot aantal zelfstudie-uren, online colleges en onbegeleid groepswerk

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers