Technische Universiteit Delft Werktuigbouwkunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Delft
4.0 gemiddeld
1% 1
4% 2
13% 3
58% 4
24% 5
360 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
11% 3
63% 4
23% 5
781 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Delft

637

landelijk gemiddeld

387

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

66%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Werktuigbouwkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

38%

landelijk gemiddeld

43%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

41%

landelijk gemiddeld

46%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

95%

landelijk gemiddeld

95%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 18 september 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers