Technische Universiteit Delft Technische Wiskunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Delft
4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
14% 3
57% 4
24% 5
119 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
58% 4
29% 5
291 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Delft

216

landelijk gemiddeld

107

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

54%

landelijk gemiddeld

55%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Wiskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

37%

landelijk gemiddeld

37%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

45%

landelijk gemiddeld

45%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

94%

landelijk gemiddeld

96%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Van de genoemde eerstejaars studenten volgen 50 studenten de dubbele bachelor Technische Wiskunde en Technische Natuurkunde. Naast de contacturen kan gerekend worden op ongeveer 14 uren zelfstudie, waardoor de studiebelasting op een totaal van 40 uur per week komt.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers