Technische Universiteit Delft Technische Informatica

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Delft
3.9 gemiddeld
2% 1
5% 2
19% 3
51% 4
23% 5
334 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
4% 2
16% 3
53% 4
26% 5
666 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Delft

442

landelijk gemiddeld

327

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

57%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Informatica

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

34%

landelijk gemiddeld

42%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

40%

landelijk gemiddeld

46%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

83%

landelijk gemiddeld

82%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 31 maart 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers