Technische Universiteit Delft Technische Natuurkunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Delft
4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
12% 3
61% 4
26% 5
250 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
9% 3
55% 4
34% 5
594 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Delft

262

landelijk gemiddeld

147

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

24-30

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

67%

landelijk gemiddeld

69%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Natuurkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

36%

landelijk gemiddeld

40%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

41%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

93%

landelijk gemiddeld

95%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers