Technische Universiteit Delft Maritieme Techniek

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Delft
3.8 gemiddeld
1% 1
9% 2
13% 3
65% 4
12% 5
86 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
9% 2
13% 3
65% 4
12% 5
86 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Delft

79

landelijk gemiddeld

79

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

73%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Maritieme Techniek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

23%

landelijk gemiddeld

23%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

30%

landelijk gemiddeld

30%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

93%

landelijk gemiddeld

93%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

De universitaire opleiding Maritieme Techniek is uniek in Nederland

Laatste wijziging op 25 augustus 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers