Technische Universiteit Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Delft
4.3 gemiddeld
0% 1
1% 2
8% 3
53% 4
37% 5
380 respondenten
landelijk gemiddeld

4.3 gemiddeld
0% 1
1% 2
8% 3
53% 4
37% 5
380 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Delft

414

landelijk gemiddeld

414

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

80%

landelijk gemiddeld

80%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

49%

landelijk gemiddeld

49%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

54%

landelijk gemiddeld

54%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

91%

landelijk gemiddeld

91%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

De opleiding Aerospace Engineering is uniek in Nederland. Het programma is volledig Engelstalig.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers