Technische Universiteit Delft Industrieel Ontwerpen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Delft
4.1 gemiddeld
0% 1
1% 2
12% 3
59% 4
28% 5
366 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
1% 2
11% 3
60% 4
27% 5
469 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Delft

343

landelijk gemiddeld

246

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

89%

landelijk gemiddeld

83%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Industrieel Ontwerpen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

59%

landelijk gemiddeld

57%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

62%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

92%

landelijk gemiddeld

91%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers