Technische Universiteit Delft Industrieel Ontwerpen

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Delft
4.0 gemiddeld
0% 1
2% 2
16% 3
65% 4
16% 5
461 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
17% 3
65% 4
15% 5
664 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Delft

340

landelijk gemiddeld

257

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

92%

landelijk gemiddeld

85%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Industrieel Ontwerpen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

59%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

60%

landelijk gemiddeld

58%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

95%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Er zijn diverse soorten contacturen: colleges, practica en projectcoaching. Inclusief zelfstudie en groepswerk is de totale studiebelasting 42 uur per week.

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers