Technische Universiteit Delft Electrical Engineering

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Delft
4.1 gemiddeld
1% 1
3% 2
11% 3
57% 4
28% 5
109 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
2% 1
3% 2
12% 3
59% 4
25% 5
534 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Delft

144

landelijk gemiddeld

164

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

56%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Electrical Engineering

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

29%

landelijk gemiddeld

32%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

33%

landelijk gemiddeld

35%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

95%

landelijk gemiddeld

91%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Naast de contacturen kan gerekend worden op ongeveer 18 uren zelfstudie, waardoor de studiebelasting op een totaal van 42 uur per week komt.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers