Technische Universiteit Delft Electrical Engineering

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Delft
3.9 gemiddeld
0% 1
3% 2
18% 3
66% 4
14% 5
192 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
0% 1
5% 2
17% 3
62% 4
15% 5
680 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Delft

211

landelijk gemiddeld

171

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

62%

landelijk gemiddeld

70%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Electrical Engineering

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

36%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

41%

landelijk gemiddeld

42%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

95%

landelijk gemiddeld

89%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Naast de contacturen kan gerekend worden op ongeveer 18 uren zelfstudie, waardoor de studiebelasting op een totaal van 42 uur per week komt.

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers