Technische Universiteit Delft Bouwkunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Delft
4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
53% 4
34% 5
389 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
10% 3
58% 4
30% 5
636 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Delft

375

landelijk gemiddeld

340

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

76%

landelijk gemiddeld

76%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Bouwkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

57%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

61%

landelijk gemiddeld

63%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

93%

landelijk gemiddeld

93%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

De contacturen bestaan uit colleges, projecturen en practicum. Hier komt nog een deel zelfstudie bij waardoor je op een totaal van 42 uur studiebelasting uitkomt.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers