Technische Universiteit Delft Bouwkunde

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Delft
3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
13% 3
67% 4
16% 5
557 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
0% 1
4% 2
13% 3
67% 4
16% 5
936 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Delft

380

landelijk gemiddeld

307

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

87%

landelijk gemiddeld

89%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Bouwkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

54%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

60%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

95%

landelijk gemiddeld

93%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

De contacturen bestaan uit colleges, projecturen en practicum. Hier komt nog een deel zelfstudie bij waardoor je op een totaal van 42 uur studiebelasting uitkomt.

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers