Technische Universiteit Delft Bouwkunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Delft
4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
53% 4
34% 5
389 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
10% 3
58% 4
30% 5
636 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Delft

377

landelijk gemiddeld

290

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

87%

landelijk gemiddeld

83%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Bouwkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

53%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

59%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

92%

landelijk gemiddeld

91%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers