Technische Universiteit Delft Erasmus Universiteit Rotterdam
Nanobiologie (joint degree)

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Delft
4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
11% 3
61% 4
28% 5
109 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
11% 3
61% 4
28% 5
109 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Delft

94

landelijk gemiddeld

94

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

74%

landelijk gemiddeld

74%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Nanobiologie (joint degree)

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

44%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

49%

landelijk gemiddeld

49%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

96%

landelijk gemiddeld

96%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers