Erasmus Universiteit Rotterdam International Business Administration

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Rotterdam
3.9 gemiddeld
1% 1
5% 2
19% 3
53% 4
22% 5
305 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
4% 2
16% 3
55% 4
24% 5
851 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

515

landelijk gemiddeld

413

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Rotterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

85%

landelijk gemiddeld

79%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma International Business Administration

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

77%

landelijk gemiddeld

69%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

80%

landelijk gemiddeld

73%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

73%

landelijk gemiddeld

78%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers