Universiteit Utrecht Sociale Geografie en Planologie

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Utrecht
4.0 gemiddeld
1% 1
1% 2
11% 3
72% 4
15% 5
269 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
14% 3
66% 4
15% 5
678 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Utrecht

233

landelijk gemiddeld

149

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

90%

landelijk gemiddeld

82%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Sociale Geografie en Planologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

69%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

72%

landelijk gemiddeld

65%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

88%

landelijk gemiddeld

88%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers