Universiteit Utrecht Communicatie- en Informatiewetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Utrecht
4.1 gemiddeld
0% 1
0% 2
17% 3
58% 4
25% 5
76 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
18% 3
59% 4
20% 5
481 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

178

landelijk gemiddeld

128

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

84%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Communicatie- en Informatiewetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

64%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

66%

landelijk gemiddeld

67%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

80%

landelijk gemiddeld

86%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers