Universiteit Utrecht Italiaanse Taal en Cultuur

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Utrecht
3.8 gemiddeld
0% 1
0% 2
25% 3
75% 4
0% 5
12 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
0% 2
22% 3
54% 4
24% 5
32 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Utrecht

7

landelijk gemiddeld

8

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

67%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Italiaanse Taal en Cultuur

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

31%

landelijk gemiddeld

36%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

46%

landelijk gemiddeld

56%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

-

landelijk gemiddeld

82%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 23 juni 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers