Universiteit Utrecht Taal- en Cultuurstudies

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Utrecht
4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
7% 3
59% 4
33% 5
141 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
7% 3
59% 4
33% 5
141 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Utrecht

135

landelijk gemiddeld

135

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

79%

landelijk gemiddeld

79%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Taal- en Cultuurstudies

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

54%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

61%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

69%

landelijk gemiddeld

69%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers