Universiteit Utrecht Interdisciplinaire sociale wetenschap

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Utrecht
4.0 gemiddeld
0% 1
1% 2
13% 3
70% 4
16% 5
175 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
1% 2
15% 3
67% 4
17% 5
268 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

201

landelijk gemiddeld

165

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

89%

landelijk gemiddeld

85%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Interdisciplinaire sociale wetenschap

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

65%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

69%

landelijk gemiddeld

62%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

87%

landelijk gemiddeld

78%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers