Universiteit Utrecht Geneeskunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Utrecht
4.4 gemiddeld
0% 1
0% 2
5% 3
53% 4
42% 5
306 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
58% 4
29% 5
3.039 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Utrecht

303

landelijk gemiddeld

364

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

96%

landelijk gemiddeld

91%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Geneeskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

94%

landelijk gemiddeld

82%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

94%

landelijk gemiddeld

84%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

99%

landelijk gemiddeld

96%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers