Rijksuniversiteit Groningen Kunstmatige Intelligentie

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Groningen
4.0 gemiddeld
3% 1
3% 2
11% 3
59% 4
24% 5
100 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
18% 3
57% 4
21% 5
577 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Groningen

121

landelijk gemiddeld

141

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Groningen

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Groningen

69%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Kunstmatige Intelligentie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Groningen

35%

landelijk gemiddeld

39%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Groningen

38%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Groningen

76%

landelijk gemiddeld

77%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers