Rijksuniversiteit Groningen Europese Talen en Culturen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Groningen
3.9 gemiddeld
2% 1
3% 2
22% 3
51% 4
21% 5
154 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
2% 1
3% 2
22% 3
51% 4
21% 5
154 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Groningen

124

landelijk gemiddeld

124

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Groningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Groningen

83%

landelijk gemiddeld

83%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Europese Talen en Culturen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Groningen

42%

landelijk gemiddeld

42%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Groningen

45%

landelijk gemiddeld

45%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Groningen

61%

landelijk gemiddeld

61%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers