Universiteit Leiden Biomedische Wetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Leiden
4.4 gemiddeld
0% 1
0% 2
7% 3
47% 4
46% 5
132 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
13% 3
61% 4
23% 5
1.008 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Leiden

72

landelijk gemiddeld

175

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

92%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Biomedische Wetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

55%

landelijk gemiddeld

57%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

66%

landelijk gemiddeld

68%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

100%

landelijk gemiddeld

91%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers