Universiteit Leiden Bestuurskunde

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Den Haag
3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
16% 3
69% 4
10% 5
341 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
16% 3
67% 4
12% 5
945 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Den Haag

262

landelijk gemiddeld

184

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Den Haag

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Den Haag

77%

landelijk gemiddeld

82%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Bestuurskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Den Haag

46%

landelijk gemiddeld

53%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Den Haag

55%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Den Haag

91%

landelijk gemiddeld

88%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 3 november 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers