Universiteit Leiden Criminologie

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Leiden
4.1 gemiddeld
0% 1
0% 2
11% 3
67% 4
22% 5
208 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
1% 2
14% 3
65% 4
21% 5
400 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Leiden

158

landelijk gemiddeld

135

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

80%

landelijk gemiddeld

74%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Criminologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

54%

landelijk gemiddeld

55%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

58%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

93%

landelijk gemiddeld

87%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers