Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft
Molecular Science and Technology (joint degree)

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Leiden
4.1 gemiddeld
0% 1
3% 2
8% 3
64% 4
24% 5
218 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
3% 2
8% 3
64% 4
24% 5
218 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Leiden

164

landelijk gemiddeld

164

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Leiden

30+

landelijk gemiddeld

30+

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Leiden

76%

landelijk gemiddeld

76%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Molecular Science and Technology (joint degree)

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Leiden

48%

landelijk gemiddeld

48%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Leiden

53%

landelijk gemiddeld

53%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Leiden

94%

landelijk gemiddeld

94%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Voor het onderwijs in collegejaar 2020-2021 hanteert de Universiteit Leiden de stelregel: ‘Online waar het moet, op campus waar het kan’. Het streven is dat ongeveer een kwart van het onderwijs fysiek op de campus zal plaatsvinden, het overige onderwijs wordt online aangeboden. Dit kan per opleiding en per studiejaar verschillen.

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers