Universiteit Leiden Rechtsgeleerdheid

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Leiden
3.6 gemiddeld
2% 1
9% 2
24% 3
56% 4
9% 5
1.019 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
7% 2
21% 3
58% 4
12% 5
5.027 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Leiden

1.006

landelijk gemiddeld

593

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Leiden

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Leiden

79%

landelijk gemiddeld

76%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Rechtsgeleerdheid

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Leiden

50%

landelijk gemiddeld

47%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Leiden

56%

landelijk gemiddeld

55%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Leiden

94%

landelijk gemiddeld

95%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers