HAS Hogeschool Dier- en Veehouderij

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Den Bosch
3.7 gemiddeld
1% 1
6% 2
28% 3
50% 4
15% 5
149 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
59% 4
16% 5
736 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Den Bosch

102

landelijk gemiddeld

99

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Den Bosch

6-12

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Den Bosch

72%

landelijk gemiddeld

75%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Dier- en Veehouderij

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Den Bosch

62%

landelijk gemiddeld

50%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Den Bosch

64%

landelijk gemiddeld

52%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Den Bosch

15%

landelijk gemiddeld

9%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
74%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers