HAS Hogeschool Tuinbouw en Akkerbouw

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Den Bosch
3.9 gemiddeld
1% 1
6% 2
19% 3
52% 4
22% 5
90 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
5% 2
18% 3
59% 4
17% 5
235 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Den Bosch

82

landelijk gemiddeld

56

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Den Bosch

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Den Bosch

58%

landelijk gemiddeld

63%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Tuinbouw en Akkerbouw

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Den Bosch

58%

landelijk gemiddeld

55%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Den Bosch

60%

landelijk gemiddeld

55%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Den Bosch

4%

landelijk gemiddeld

4%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
88%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers