HAS Hogeschool Bedrijfskunde en Agribusiness

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Den Bosch
4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
6% 3
61% 4
33% 5
89 respondenten
deze opleiding
Venlo
3.9 gemiddeld
0% 1
12% 2
12% 3
56% 4
21% 5
34 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
6% 2
19% 3
54% 4
20% 5
594 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Den Bosch

82

Venlo

39

landelijk gemiddeld

74

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

63%

landelijk gemiddeld

72%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Bedrijfskunde en Agribusiness

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

58%

landelijk gemiddeld

52%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

63%

landelijk gemiddeld

55%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

14%

landelijk gemiddeld

8%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
6%

Werk op niveau
84%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers