HAS Hogeschool Voedingsmiddelentechnologie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Den Bosch
4.2 gemiddeld
1% 1
0% 2
8% 3
57% 4
34% 5
161 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
1% 2
15% 3
55% 4
28% 5
339 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Den Bosch

104

landelijk gemiddeld

56

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Den Bosch

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Den Bosch

73%

landelijk gemiddeld

69%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Voedingsmiddelentechnologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Den Bosch

57%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Den Bosch

61%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Den Bosch

18%

landelijk gemiddeld

20%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
86%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers