Marnix Academie Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Utrecht
4.0 gemiddeld
0% 1
2% 2
13% 3
63% 4
22% 5
458 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
22% 3
58% 4
16% 5
7.651 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

292

landelijk gemiddeld

131

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

69%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

51%

landelijk gemiddeld

41%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

57%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

15%

landelijk gemiddeld

14%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers