Avans Hogeschool Social Work

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Breda
3.9 gemiddeld
0% 1
3% 2
20% 3
62% 4
14% 5
442 respondenten
deze opleiding
Den Bosch
4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
63% 4
25% 5
626 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
24% 3
57% 4
15% 5
10.034 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Breda

321

Den Bosch

374

landelijk gemiddeld

301

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Breda

12-18

Den Bosch

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Breda

58%

Den Bosch

72%

landelijk gemiddeld

63%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Social Work

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Breda

47%

Den Bosch

55%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Breda

57%

Den Bosch

62%

landelijk gemiddeld

50%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Breda

11%

Den Bosch

15%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
65%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers