Hotelschool The Hague Hotel Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
4.3 gemiddeld
1% 1
2% 2
9% 3
43% 4
45% 5
424 respondenten
deze opleiding
Den Haag
4.3 gemiddeld
1% 1
1% 2
9% 3
46% 4
43% 5
487 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
2% 2
12% 3
53% 4
32% 5
2.652 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

184

Den Haag

192

landelijk gemiddeld

259

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

18-24

Den Haag

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

95%

Den Haag

94%

landelijk gemiddeld

84%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Hotel Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

56%

Den Haag

54%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

57%

Den Haag

55%

landelijk gemiddeld

62%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

10%

Den Haag

5%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
77%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers