Windesheim Commerciële Economie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Almere
4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
55% 4
33% 5
107 respondenten
deze opleiding
Zwolle
4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
13% 3
63% 4
21% 5
255 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
22% 3
56% 4
15% 5
6.970 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Almere

106

Zwolle

223

landelijk gemiddeld

278

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

59%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Commerciële Economie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

32%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

36%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

15%

landelijk gemiddeld

17%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
87%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers