Wat moet ik weten over toelating en aanmelding?

Aanmelding

De keuze voor een opleiding is gemaakt, hoe zit het nu met toelating en aanmelding?

Toelating

Op elke opleidingspagina op Studiekeuze123 staat beschreven wat de toelatingseisen zijn. Bijvoorbeeld een havo-, vwo- of mbo-4-diploma, eventueel aangevuld met een specifiek profiel. Voldoet uw aankomende student niet aan deze toelatingseisen, dan behoort een toelatingsonderzoek (deficiëntieonderzoek) in sommige gevallen tot de mogelijkheden.

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding moet uiterlijk 1 mei gebeuren. Voor opleidingen met numerus fixus is dit eerder: uiterlijk 15 januari. Voor deze opleidingen geldt ook dat er selectieprocedure plaatsvindt als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen. Lees alles over fixusopleidingen en selectie.

De stappen om te volgen bij aanmelding

Speciaal voor studiekiezers hebben we een stappenplan uitgewerkt. Lees uitgebreid alle stappen: Aanmelden voor studiekiezers.

Studeren? Wat moet je doen!

0 opleidingenopleiding vergelijken