Hoe zit het met de studiekosten?

Studiekosten

Wanneer uw kind gaat studeren, krijgt hij met verschillende studiekosten te maken zoals het collegegeld. Daarnaast krijgt hij wellicht studiefinanciering. We zetten een en ander voor u op een rijtje.

Studiekosten: collegegeld

Wanneer uw kind na de havo, het vwo of mbo gaat studeren, dan betaalt hij voor zijn eerste studie in het hoger onderwijs het wettelijk collegegeld. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van dit collegegeld vast. Daarnaast is er het instellingscollegegeld. Dit vragen onderwijsinstellingen als de student niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.

Overige (studie)kosten

Naast het betalen van collegegeld zijn er ook andere studiekosten. Denk aan de aanschaf van boeken en ander lesmateriaal. De kosten hiervan verschillen per onderwijsinstelling. Daarnaast zal uw aankomende student eventueel ook geld uit gaan geven aan kamerhuur, (telefoon)abonnementen, sport en vrije tijd.

Thuis wonen of op kamers

Natuurlijk heeft u uw kind graag dichtbij. Maar wellicht wil hij liever zijn vleugels uitslaan en op kamers gaan. De hoogte van de kamerhuur is afhankelijk van verschillende factoren en verschilt ook per studentenstad.

Inkomsten: studiefinanciering

Naast studiekosten zijn er ook inkomsten. Uw kind kan studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vanaf het schooljaar 2015-2016 is dit volgens een leenstelsel, het studievoorschot. Het houdt in dat uw kind een maximaal bedrag per maand mag lenen van de overheid, tegen gunstige voorwaarden.

Er is ook een aanvullende beurs voor kinderen van mindere draagkrachtige ouders. De hoogte van deze beurs en meer informatie zijn terug te vinden op de pagina Studievoorschot.

Studentenreisproduct

Om van huis naar de onderwijsinstelling te komen, zal uw kind vaak moeten reizen met het openbaar vervoer. Bij DUO kan hij een studentenreisproduct (OV-kaart) aanvragen waarmee hij (gedeeltelijk) gratis kan reizen. Aanvragen kan tegelijkertijd met de aanvraag voor de lening. Ook als uw kind niet wil lenen, kan hij wel een reisproduct aanvragen. LET OP: het reisproduct is een lening. Alleen als uw kind binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt het reisproduct een gift. Voor meer informatie: www.duo.nl.

Handige studiewegwijzer van ISO en LAKS

De landelijke studentenorganisatie ISO (Interstedelijk Studenten Organisatie) en scholierenorganisatie LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) hebben een handig online boekje gemaakt met meer informatie over studiefinanciering en andere studentenzaken

Inzichtelijk maken: Financieel Studieplan

Voor het eerst op eigen benen, daar horen ook de eigen financiën bij. Om grip te krijgen op de inkomsten en uitgaven is het goed om een financieel overzicht te maken. De rekentool Studiefinanciering van DUO is hiervoor een goed hulpmiddel. Met deze tool kunt u de studiefinanciering berekenen. Met de tool kunt u ook zie hoeveel er ná de studie moet worden afgelost. Dat lijkt nog ver weg als uw kind net begint met studeren, maar het geeft u nu alvast inzicht in de financiële consequenties voor later. Het Nibud heeft een handige Geldwijzer uitgebracht. In dit boekje kunt u alles kunnen lezen over studiefinanciering, lenen, bijbaantjes, belasting en op kamers gaan.

0 opleidingenopleiding vergelijken