Toelating en aanmelding, hoe werkt dat?

Toelating

Toelating tot een bacheloropleiding aan een hogeschool is mogelijk na het behalen van een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Voor toelating tot een bacheloropleiding aan een universiteit is een vwo-diploma nodig. Per opleiding gelden specifieke vooropleidingseisen (bijvoorbeeld een bepaald profiel of mbo-domein). Deze eisen kunnen uw leerlingen checken op de opleidingspagina’s bij het onderdeel Toelatingseisen.

Toelating en aanmelding, hoe werkt dat?

Toelating tot een bacheloropleiding aan een hogeschool is mogelijk na het behalen van een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Voor toelating tot een bacheloropleiding aan een universiteit is een vwo-diploma nodig. Per opleiding gelden specifieke vooropleidingseisen (bijvoorbeeld een bepaald profiel of mbo-domein). Deze eisen kunnen uw leerlingen checken op de opleidingspagina’s bij het onderdeel Toelatingseisen.

Toelatingsonderzoek

Voldoet een van uw leerlingen niet aan de toelatingseisen? Dan kan hij/zij in sommige gevallen een toelatingsonderzoek doen om voorkennis en vaardigheden te toetsen. Lees meer over dit deficiëntieonderzoek.

Opleidingen met numerus fixus en selectie

Het kan zijn dat een opleiding een beperkt aantal plaatsen beschikbaar heeft. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Opleidingen kiezen hiervoor als bijv. de arbeidsmarkt beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn etc. Als meer studenten zich aanmelden voor zo’n opleiding dan moet de student meedoen aan de selectie door de onderwijsinstelling voor een plek. Lees meer over selectie.

Zoek opleidingen

Eerste jaar opleiding

Wanneer uw leerling start met zijn opleiding is het van belang dat hij binnen het eerste jaar voldoende studiepunten (ECTS) haalt. Haalt hij te weinig punten dan kan de onderwijsinstelling een bindend studieadvies (BSA) afgeven om met de studie te stoppen. De student mag zich wel inschrijven voor een andere opleiding. Niet alle opleidingen werken met een bindend studieadvies. Op de opleidingspagina’s staat of er BSA wordt gehanteerd.

0 opleidingenopleiding vergelijken