De studiekeuzecheck / matching

De studiekeuzecheck / matching
Informatie voor ouders


Nadat iemand zich heeft aangemeld voor een hbo of wo-bacheloropleiding, ontvang hij/zij een uitnodiging van deze opleiding om deel te nemen aan een studiekeuzecheck (ook wel matchinggenoemd). De studiekeuzecheck is een activiteit die plaatsvindt voorafgaand aan de daadwerkelijk start van de opleiding. In tegenstelling tot voorlichtingsactiviteiten waar iemand dus aan deelneemt voordat een keuze gemaakt is voor een opleiding (zoals open dagen, proefstuderen of meelopen) is de studiekeuzecheck dus echt bedoeld om de keuze die al gemaakt is, te checken (vandaar de naam studiekeuzecheck).

Hoe ziet de studiekeuzecheck eruit?

Hoe de studiekeuzecheck (of matching) eruit ziet, wisselt per opleiding. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand een intakevragenlijst invult of een gesprek heeft met iemand van de opleiding. Soms wordt een onderwijservaring georganiseerd met lessen, opdrachten en een toets.

Doel van de studiekeuzecheck

Het doel van deelname aan de studiekeuzecheck is dat iemand erachter komt of de opleiding echt bij iemand past, voordat de opleiding daadwerkelijk van start gaat. Dit voorkomt hopelijk dat iemand na aanvang van de opleiding weer stopt, omdat de opleiding toch anders blijkt dan gedacht. Of dat iemand in het eerste jaar een negatief bindend studieadvies krijgt, omdat het niveau toch te lastig blijkt. Iemand heeft in principe nog de mogelijkheid om de studiekeuze te veranderen na deelname aan de studiekeuzecheck.

Data studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck is meestal ingepland na de aanmelddeadline van 1 mei en na de eindexamens van middelbare scholen. Maar, sommige opleidingen bieden al eerder een studiekeuzecheck aan in bijvoorbeeld februari of zijn flexibel in de data waarop kan worden deelgenomen.

De data voor de studiekeuzecheck (matching) bij de opleiding waar iemand aan wilt beginnen, vaak al vroeg in het jaar opzoeken. Er wordt verwacht dat hier rekening mee gehouden wordt bij het plannen van een zomervakantie of bijvoorbeeld een reis naar het buitenland tijdens een tussenjaar.

Recht of plicht

Iedereen die zich op uiterlijk 1 mei heeft aangemeld, heeft recht op een studiekeuzecheck. Maar, het kan ook verplicht worden gesteld om mee te doen door de opleiding.

Meld iemand zich ná 1 mei aan of doet iemand (zonder goede reden) niet mee aan een verplichte studiekeuzecheck, dan verliest iemand het toelatingsrecht. Dat betekent dat de hogeschool of universiteit beslist of iemand nog toegelaten wordt. 

Meer informatie?

We hebben een uitgebreid overzicht met informatie over de rechten en plichten per situatie uitgewerkt. Lees hier verder.

0 opleidingenopleiding vergelijken