Welk beeld geeft Studie in Cijfers?

Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen dan wel universiteiten. Dit kan uw leerlingen helpen bij de oriëntatie op hun studiekeuze.

De cijfers zijn gebaseerd op voltijd hbo- en voltijd wo-bacheloropleidingen. Naast het cijfer van de opleiding aan de betreffende hogeschool of universiteit wordt het landelijk gemiddelde van deze opleiding weergegeven. Particuliere opleidingen (niet bekostigd door de overheid) zijn niet in dit landelijk gemiddelde meegenomen.

Op de opleidingspagina van een voltijd bacheloropleiding vindt u het onderdeel Studie in Cijfers.

Voorbeeld SiC - HBO Voorbeeld SiC - WO

Voorbeelden Studie in Cijfers

Meer uitleg over de studiebijsluiter

Lees meer over Studie in Cijfers zoals een uitleg van de getoond cijfers en gebruikte bronnen.

Verder lezen
wegwijzer-decanen-kiezen
Decanen en mentoren
wegwijzer
Begeleid uw leerlingen tijdens het studiekeuzeproces