Wat moet ik weten over toelating en aanmelding?

Uw kind heeft een keuze gemaakt voor een opleiding; hoe zit het nu met toelating en aanmelding?

Toelating

Op elke opleidingspagina op Studiekeuze123 staat beschreven wat de toelatingseisen zijn. Bijvoorbeeld een havo-, vwo- of mbo-4-diploma, eventueel aangevuld met een specifiek profiel. Voldoet uw kind niet aan deze toelatingseisen, dan is een toelatingsonderzoek (deficiëntieonderzoek) in sommige gevallen een mogelijkheid.

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding moet uiterlijk 1 mei gebeuren. Voor opleidingen met numerus fixus is dit eerder: uiterlijk 15 januari. Voor deze opleidingen geldt ook dat er een selectieprocedure plaatsvindt als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen. Lees alles over fixusopleidingen en selectie.

De stappen om te volgen bij aanmelding

Speciaal voor studiekiezers hebben we een stappenplan uitgewerkt. Lees uitgebreid alle stappen: Aanmelden voor studiekiezers.

Studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck houdt in dat de aankomende student nog vóór de start van de opleiding kan uitzoeken of deze opleiding echt bij hem past. Een studiekeuzecheck kan een gesprek zijn, een onderwijservaring, het invullen van een digitale vragenlijst of een andere activiteit die uitmondt in een advies. De studiekeuzecheck volgt als uw kind zich heeft ingeschreven voor een opleiding.

Lees alles over de rechten en plichten van uw kind en wat er van uw kind verwacht wordt op de pagina Alles over de studiekeuzecheck.