Hoe zit het met de toelatingseisen?

Hoe zit het met de toelatingseisen?

Als je een mbo-diploma op niveau 4 hebt behaald, kun je doorstromen naar een hbo-opleiding die op jouw mbo-domein aansluit. Als je een niet-verwante opleiding hebt, kun je te maken krijgen met aanvullende eisen.

Aanvullende toelatingseisen mbo

Een aantal hbo-opleidingen mag aanvullende toelatingseisen stellen aan studenten die instromen vanuit een niet-verwant domein in het mbo. Via een deficiëntieonderzoek of toelatingsonderzoek wordt gekeken of je beschikt over voldoende voorkennis, ambities en vaardigheden. De opleiding zelf bepaalt welke toelatingsregels gelden. Neem dus contact op met de opleiding over de daar geldende afspraken

Deze aanvullende toelatingseisen gelden voor de volgende doorstroomroutes:

  • Van Techniek en procesindustrie (mbo) naar Economie (hbo)
  • Van Handel en ondernemerschap (mbo) naar Gezondheidszorg (hbo)
  • Van Handel en ondernemerschap (mbo) naar Techniek (hbo)
  • Van Economie en administratie (mbo) naar Gezondheidszorg (hbo)
  • Van Economie en administratie (mbo) naar Techniek (hbo)
  • Van Zorg en welzijn (mbo) naar Economie (hbo)
  • Van Voedsel, natuur en leefomgeving (mbo) naar Economie (hbo)

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Wil jij naar de pabo? En heb je geen vwo-diploma of hbo-diploma? Dan moet je aan strengere toelatingseisen voldoen. Mbo-studenten (en ook havo-leerlingen) moeten laten zien dat ze de opleiding aan kunnen. Lees er meer over op de website Goed voorbereid naar de pabo.

21+ toelatingstoets

Heb je geen diploma gehaald en wil je toch naar het hbo, dan kun je als je 21 bent een toelatingsexamen doen (ook wel genoemd: colloquium doctum).

Opleidingen met numerus fixus en selectie

Er zijn opleidingen waar meer aanmeldingen binnenkomen dan het aantal beschikbare plaatsen. Deze opleidingen hanteren een maximum aantal studenten dat kan starten aan de opleiding. Dit wordt ook wel numerus fixus genoemd. Opleidingen kiezen hiervoor als bijv. de arbeidsmarkt beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn etc. Melden zich meer studenten aan dan beschikbare plaatsen? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure. Aanmelden voor een opleiding met numerus fixus doe je uiterlijk 15 januari.

Lees meer over selectie.

Aanmelden voor 1 mei en studiekeuzecheck

Voor een opleiding zonder numerus fixus meld je je aan voor 1 mei. Daarna ontvang je van de onderwijsinstelling een uitnodiging voor een studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck is ingesteld om te onderzoeken of je gekozen opleiding daadwerkelijk bij je past.

Lees meer over deze studiekeuzecheck.