Welke soorten masters zijn er?

Je zit in een van je laatste jaren van je bacheloropleiding en wilt je oriënteren op een masteropleiding. Je kunt je gaan specialiseren in je vakgebied of juist je kennis verbreden. Welke soort masters zijn er allemaal?

Aan hogescholen volg je beroepsgerichte masters die aansluiten op je bacheloropleiding. Aan de universiteit vind je meer onderzoeksgerichte masters. Voorbeelden zijn:

  • reguliere master - specialiseren
  • reguliere master - verbreden
  • onderzoeksmaster/researchmaster
  • educatieve master/lerarenopleidingen
  • niet-bekostigde/executive master
  • joint degree

Reguliere master - specialiseren

Dit zijn masters die aansluiten op je gevolgde bacheloropleiding en waarmee je je gaat specialiseren in een vakgebied. Vaak is een diploma van de gevolgde bacheloropleiding genoeg om door te stromen, maar onderwijsinstellingen mogen aanvullende eisen stellen. Reguliere masters duren in de meeste vakgebieden één jaar. Bèta- of medische masters duren twee of soms zelfs drie jaar.

Reguliere master - verbreden

Als je een masteropleiding wilt volgen die niet direct aansluit op je bacheloropleiding (je wilt je kennis verbreden), kun je in een aantal gevallen via een schakelprogramma aan deze master deelnemen. De universiteit bepaalt op welke voorwaarden dit zal zijn. Het schakelprogramma duurt afhankelijk hiervan een halfjaar tot een jaar.

Onderzoeksmaster/Researchmaster

Een onderzoeksmaster of researchmaster is de beste voorbereiding op een promotietraject en een loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker. De studieduur van dit masterprogramma is twee jaar. Je wordt niet zomaar toegelaten tot een onderzoeksmaster, hiervoor geldt een selectieprocedure.

Educatieve master/lerarenopleiding

Dit is een master om je eerstegraads lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te behalen. De duur van een masteropleiding tot leraar is meestal een jaar.

Niet-bekostigde/executive master

Vaak volg je een executive master als je al enkele jaren werkervaring hebt, als verdieping op je werk. Een dergelijk masterprogramma wordt niet gesubsidieerd door de overheid. Dit betekent dat het collegegeld voor deze masters hoger is en studenten geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering.

Joint degrees

Een joint degreeprogramma houdt in dat je een opleiding (bachelor of master) volgt aan een instelling die een samenwerking heeft met een andere instelling. Je volgt een deel van je opleiding aan de ene instelling en een ander deel aan de andere instelling. Dit kunnen een paar vakken zijn, maar ook bijvoorbeeld een heel jaar.