Geldzaken

Wat kost het volgen van een master? En heb je nog recht op studiefinanciering?

Collegegeld

Wanneer je een master volgt, betaal je hiervoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld vast. Hogescholen en universiteiten mogen zelf bepalen hoe hoog het instellingscollegegeld is, al mag het nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld. Het instellingscollegegeld kan per onderwijsinstelling en per opleiding verschillen. Wil je weten hoe hoog het instellingscollegegeld van een master is? Neem dan contact op met de hogeschool of universiteit.

Welk collegegeld je moet betalen, hangt af van jouw situatie.

Eerste master

Een voorwaarde voor het betalen van het wettelijk collegegeld, is dat je niet eerder een vergelijkbaar diploma hebt gehaald. Ga je voor het eerst een master doen? Dan betaal je in de meeste gevallen het wettelijk collegegeld.

Tweede master

Heb je eerder al een master afgerond en wil je nu een tweede master gaan doen? Dan betaal je het instellingscollegegeld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hbo- en wo-master. Als je na je hbo-master kiest voor een wo-master, wordt dit gezien als een tweede master.

Uitzondering op deze regel is dat je de tweede master start, voordat je de eerste master hebt afgerond.

Tweede master, maar eerste master in gezondheidszorg of onderwijs

Er is nog een uitzondering op de regel van de tweede master. Heb je eerder al een master afgerond, maar kies je voor je tweede master voor het eerst een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs? Dan mag je in veel gevallen voor je tweede opleiding het wettelijk collegegeld betalen.

Alle voorwaarden

Meer informatie over deze voorwaarden en alle andere voorwaarden lees je op website van DUO.

Kosten schakelprogramma of premaster

Moet je voor je aan je master begint eerst een schakelprogramma of premaster volgen? Dan kost dit ook geld. Hoeveel dit is, hangt af van het traject dat je volgt. Soms moet je je voor een premaster inschrijven bij een bacheloropleiding. Heb je je bacheloropleiding al afgerond? Dan kan het zijn dat je het instellingscollegegeld moet betalen. Wanneer je je bij een voltijd of duale bachelor inschrijft, heb je soms wel weer recht op studiefinanciering. Dat kan bij een master anders zijn. Twijfel je over welk collegegeld je moet betalen voor een schakelprogramma? Neem dan contact op met de hogeschool of universiteit.

Studiefinanciering

Of je voor je master recht hebt op studiefinanciering, hangt af van de bachelor die je hebt gedaan en de master die je wil gaan doen. In principe heb je 7 jaar recht op studiefinanciering. Wanneer je een master gaat doen, wordt deze periode soms verlengd. Dit hangt af van de wettelijke opleidingsduur van de master. Hoe dit precies zit en op hoeveel jaar jij dan recht hebt op studiefinanciering, lees je op de website van DUO.

Voor een postinitiële master heb je geen recht op studiefinanciering.

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Dit geldt ook voor masterstudenten. De extra ondersteuning kan nodig zijn door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor is er behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Voor deze studenten zijn er ook financiële regelingen, zoals het Profileringsfonds. ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs) biedt informatie over studeren een ondersteuningsbehoefte.

Lees meer over studeren met een ondersteuningsbehoefte