Verantwoording Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een onafhankelijk samenwerkingsverband van het ministerie van onderwijs, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO). De NSE wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Studiekeuze123 wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW.

0 opleidingenopleiding vergelijken