Programmamanager Nationale Studenten Enquête

Het kiezen van een studie aan een universiteit of hogeschool is een complexe opgave voor jaarlijks circa 100.000 toekomstige studenten. Stichting Studiekeuze123 ondersteunt hierin door het bieden van objectieve en onafhankelijke studiekeuze-informatie. Een onderdeel van deze informatie zijn de studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête. Ruim 270.000 studenten geven jaarlijks hun oordeel over hun opleiding en onderwijsinstelling. Hiermee krijgen aankomende studenten een goed beeld van de tevredenheid van huidige studenten.

Voor een excellente uitvoering van de Nationale Studenten Enquête is het nodig dat het verkrijgen van draagvlak voor het instrument en de uitkomsten centraal staat en op een goede manier tot stand komt. In 2020 vindt een wijziging plaats in de governance van de Nationale Studenten Enquête en de samenwerking tussen de betrokken organisaties.

Daarom is Stichting Studiekeuze123 op zoek naar een regisserende, vernieuwende, scherpe, onafhankelijke en netwerkende

Programmamanager Nationale Studenten Enquête (32 uur)

Als programmamanager van de Nationale Studenten Enquête (NSE) heb je als primaire taak het creëren van draagvlak en het onderhouden van een goede relatie met het veld van hoger onderwijs en studenten. Daarnaast stuur je het NSE-projectteam binnen Stichting Studiekeuze123 procesmatig aan en rapporteer en adviseer je rechtstreeks aan de directeur-bestuurder. Het NSE-projectteam bestaat, naast de programmamanager, uit de productmanager NSE (die beschikt over methodologische kennis en verantwoordelijk blijft voor de enquête-inhoud en de correcte oplevering van de resultaten) en twee medewerkers van de afdeling communicatie. De functie van programmamanager is, net als de productmanager NSE, gepositioneerd binnen de afdeling Data van Stichting Studiekeuze123.

Resultaatgebieden

Als programmamanager draag je verantwoordelijkheid voor:

 • Draagvlak: het onderhouden van een goede verstandhouding met vertegenwoordigers van het onderwijsveld, het initiëren van afstemmingsgesprekken en het onderhouden van regulier contact met stakeholders (VSNU, VH, LSVb, ISO, NRTO) op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Je zet je actief in om te klankborden en betrokkenheid te creëren bij het netwerk van NSE-contactpersonen.
 • Advies: als programmamanager ben je secretaris van de Adviesraad en adviseur voor het bestuur van Stichting Studiekeuze123 ten behoeve van besluitvorming door de directeur-bestuurder;
 • Projectleiding: de interne aansturing van het NSE-team;
 • De enquête-uitvoering:
  - De samenwerkingsafspraken met onderwijsinstellingen over beschikbaarheid en bruikbaarheid van de enquêtegegevens;
  - Jaarlijks bijstellen van een plan voor opzet, ontwikkeling en innovatie van de enquête.
 • Organisatie en beheer NSE:
  - Medeverantwoordelijk voor contractafspraken met externe uitvoerders;
  - NSE-begroting en financiële rapportages; opzet, besluitvorming en beheer NSE-trajecten;
  - In- en externe afstemming, communicatie, informatie en evaluatie met betrekking tot NSE-trajecten;
  - Kennismanagement, documentatie en archivering van uitgevoerde NSE-trajecten.

Functie-eisen

 • Hbo+/academisch werk en denkniveau;
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit: ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen, bij voorkeur binnen het hoger onderwijs;
 • Inhoudelijke kennis over veranderingsprocessen en een antenne voor het herkennen van uitingen van weerstand. In staat stakeholders te betrekken, te verbinden en in beweging te brengen;
 • In staat zich te verdiepen in de belangen die spelen op de verschillende terreinen bij de verschillende stakeholders;
 • Ruime ervaring in advisering van het bestuur, doet dit op een kritische en onafhankelijke wijze;
 • Een verbinder, in staat relaties en netwerken te bouwen, in stand te houden en te benutten;
 • Kennis van of ervaring met grootschalige onderzoeken en enquêtes;
 • Het leiding geven aan complexe projecten met meerdere stakeholders;
 • Communicatief vaardig.

Persoonlijkheidsprofiel

De ideale kandidaat:

 • Overtuigt op basis van inhoud en persoonlijkheid, als stevige en natuurlijke gesprekspartner van bestuurders, onderhandelingspartners en stakeholders;
 • Analyseert en structureert alvorens conclusies te trekken;
 • Is een generalist en een scherpe denker die bestuurlijke gevoeligheid combineert met procesvaardigheden;
 • Heeft lef en denkt buiten bestaande kaders;
 • Houdt de strategische thema’s goed op de agenda;
 • Is volhardend, entameert en creëert draagvlak en houdt de regie;
 • Houdt zich aan de gemaakte afspraken;
 • Is in staat om problemen en uitdagingen integraal en proactief te benaderen op grond van in- en doorzicht op hoofdlijnen;
 • Denkt in oplossingen;
 • Maakt weerstand werkbaar;
 • Prioriteert, structureert en “laat het werken”.

Arbeidsvoorwaarden

Stichting Studiekeuze123 biedt uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering. Voor de salarissen wordt aangesloten bij de salarisschalen van de Nederlandse Universiteiten (VSNU). De functie wordt afhankelijk van kennis en ervaring ingeschaald in salarisschaal 13. Het betreft een aanstelling voor aanvankelijk twee jaar, 32 uur per week.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer je belangstelling voor deze functie hebt, nodigen wij je uit om zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 oktober 2020 te solliciteren via de website Wesselopartners.nl. Wesselo & Partners voeren gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Studiekeuze123 ontvangt vervolgens de curricula vitae van geschikte kandidaten. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.