Uitnodiging en reminders

Studenten worden benaderd om deel te nemen aan de NSE via een uitnodiging per e-mail. De uitnodigingsteksten worden gemaild in de voorkeurstaal die de instelling heeft opgegeven. Dit kan zijn Nederlands, Engels of Duits. Wanneer er geen voorkeur wordt opgegeven, ontvangen de studenten een e-mail met alle talen.

Studenten die niet reageren op de uitnodiging om deel te nemen aan de NSE (en zich niet afmelden via de link onderaan de uitnodigingsmail), ontvangen één of meerdere reminders. Ook deze worden in de opgegeven voorkeurstaal toegestuurd. In de laatste week van het veldwerk wordt er nog een allerlaatste oproep verstuurd, de last shot mail. Met deze e-mail proberen we studenten alsnog te motiveren tot deelname.

Planning

Week 1 veldwerk: 1e uitnodiging

Week 3 veldwerk: 1e reminder

Week 5 veldwerk: 2e reminder

Week 7 veldwerk: 3e reminder

Week 8 veldwerk: Last shot mail

Ipsos stuurt in januari een overzicht waarin u de exacte datum ziet waarop de studenten van uw instelling gemaild worden.

Voorbeeld uitnodigingstekst

Uitnodiging Nederlandstalig

Wanneer de overige talen beschikbaar zijn, worden deze hier geplaatst.

Voorbeeld reminders

Wanneer de reminderteksten beschikbaar zijn, worden deze hier geplaatst.

0 opleidingenopleiding vergelijken