Release mei 2018

Sinds 24 mei 2018 is release 18.4 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 7 mei 2018.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen, die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

De belangrijkste wijzigingen van release 18.4 zijn:

  • De CROHO-wijzigingen tot 7 mei 2018 zijn doorgevoerd;
  • De bron Vestigingsregister van het LISA is ververst;
  • Het veld opleidingsvorm is aangevuld;
  • De deadline voor het aanmelden van de numerus fixusopleiding Orthoptie aan Hogeschool Utrecht is aangepast naar 1 juli 2018;
  • De internationale naam van NHL Stenden is aangepast naar NHL Stenden University of Applied Sciences;
  • De Joint Degrees tussen Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam zijn ondergebracht bij de juiste penvoerder;
  • De internationale pabo wordt gezien als een aparte opleiding naast de reguliere pabo. (Voor landelijke cijfers op studieniveau worden deze opleidingen wel samengenomen);
  • De spelfouten in de opleidingsomschrijving van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen zijn verbeterd;
  • Het telefoonnummer van Saxion Next is gewijzigd.

Gebruikte bronnen

Voor release 18.4 worden de volgende bronnen gebruikt:

0 opleidingenopleiding vergelijken