Release juni 2018

Vanaf 28 juni 2018 is release 18.5 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 7 mei 2018.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen, die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

De belangrijkste wijzigingen van release 18.5 zijn:

 • De CROHO-wijzigingen tot 28 mei 2018 zijn doorgevoerd, waarbij voor de gewijzigde en nieuwe opleidingen ook de toelatingseisen en collegegelden zijn aangepast;
 • De bron NSE is ververst met de resultaten van 2018;
 • In de berekening van cijfers op basis van de NSE zijn premaster- en postmasterstudenten niet meegenomen. Voorheen was dit niet mogelijk omdat deze gegevens in 2018 voor het eerst in de NSE zitten.
 • De bron 1CijferHO is ververst;
 • In de verwerking van 1CijferHO is voor wo-opleidingen een aanpassing gedaan in de berekening van doorstroom naar het tweede jaar en van behaalde diploma’s. Hierdoor geven de getoonde cijfers voor een beperkt aantal oleidingen een realistischer beeld dan voorheen;
 • De resultaten van de HBO-monitor 2017 zijn verwerkt;
 • De resultaten van de NAE 2017 zijn verwerkt;
 • Bij de berekening van cijfers op basis van HBO-monitor en NAE is de weegfactor in deze bestanden gebruikt. Dat is nu mogelijk omdat voorheen de NAE geen weegfactor bevatte.
 • De vermelding van de Netherlands Business Academy is aangepast;
 • De database is uitgebreid met drie velden, waardoor nu ook de Engelse namen van opleidingen en studies opgenomen worden, evenals de aantallen bij doorstroom van bachelor naar master
 • De WO-contacttijd (als ingeroosterd) is ververst;
 • Er zijn enkele studie-omschrijvingen aangevuld

In de database zijn nu alle gegevens voor Studie in Cijfers 2018 opgenomen. Deze worden kort na de release beschikbaar gesteld aan de instellingen, en per september weer gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl.

Extra release juli 2018

Op 12 juli 2018 heeft er een extra release van de Studiekeuzedatabase plaatsgevonden (versie 18.5a). De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • De studieomschrijvingen zijn weer toegevoegd;
 • Het aantal studenten dat studeert in een gemeente is opnieuw toegevoegd;
 • Het is mogelijk om voor de bron NAE een weegfactor te gebruiken. De weegfactor is met deze release op alle arbeidsmarktindicatoren toegepast. Dit betekent dat de volgende indicatoren zijn gewijzigd;

Gebruikte bronnen

Voor release 18.5 worden de volgende bronnen gebruikt:

0 opleidingenopleiding vergelijken