Release augustus 2020

Vanaf 26 augustus 2020 is release 20.6 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 10 augustus 2020.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl worden op grond van deze wijzigingen aangepast. De plaatjes voor studiejaar 2020-2021 zijn voor onderwijsinstellingen beschikbaar via het Dashboard. Onderwijsinstellingen passen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan de nieuwe situatie aan. Tot 1 september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl offline.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 10 augustus 2020 zijn doorgevoerd;
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen;
 • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
 • De beroepsinformatie afkomstig uit de Nationale Alumni Enquête 2019 is ververst;
 • De bronnen Hodex en het Studiekeuze Webformulier zijn vervangen door HOVI;
 • De naam van de HKU is aangepast naar HKU University of the Arts Utrecht;
 • De link naar de instellingswebsite van Markus Verbeek Praehep is aangepast;
 • Bij de onderwijsinstelling Schouten & Nelissen is de vestiging ‘Utrecht’ toegevoegd. Daarnaast zijn voor Schouten & Nelissen ook de instellingswebsite en het mailadres aangepast;
 • Bij verschillende joint degree opleidingen is het penvoerderschap aangepast. Het gaat om de volgende opleidingen:
  o   De bachelor Life Science and Technology (joint degree) van Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden. De penvoerder is nu Technische Universiteit Delft;
  o   De master Nanobiology (joint degree) van Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. De penvoerder is nu Technische Universiteit Delft;
  o   De master Technical Medicine (joint degree) van Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. De penvoerder is nu Technische Universiteit Delft;
  o   De bachelor Biotechnologie (samenwerking) van Van Hall Larenstein en NHL Stenden. De penvoerder is nu Van Hall Larenstein.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt

HOVI en de Studiekeuzedatabase

HOVI vervangt de bronnen Hodex en het Studiekeuze Webformulier. De afgelopen maanden hebben onderwijsinstellingen hard gewerkt om de informatie in HOVI te controleren, te corrigeren en aan te vullen. Vanaf 26 augustus is deze informatie beschikbaar voor afnemers. De informatie uit Hodex en het Studiekeuze Webformulier blijft voorlopig beschikbaar, maar wordt vanaf 3 augustus niet meer ververst. Rond 1 november 2020 wordt de data definitief verwijderd uit de Studiekeuzedatabase.

Wat wijzigt er in de Studiekeuzedatabase?

In het wijzigingsoverzicht ziet u welke tabellen en velden vervallen en waar de informatie nu te vinden is. Aan de hand hiervan kunt u nagaan of u aanpassingen moet doen om gebruik te kunnen blijven maken van de Studiekeuzedatabase. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat API requests moeten worden aangepast of dat informatie in andere tabellen te vinden is dan u gewend bent. In het datamodel ziet u hoe alle tabellen in de Studiekeuzedatabase zijn gestructureerd.

Op dit moment wordt uit HOVI dezelfde soort informatie gehaald als eerder uit Hodex en het Studiekeuze Webformulier. Maar HOVI biedt meer mogelijkheden. Daarom wordt de Studiekeuzedatabase in de toekomst uitgebreid. Naar verwachting gebeurt dit op hetzelfde moment als het verwijderen van de informatie uit Hodex en het Studiekeuze Webformulier. In september volgt hierover meer informatie.