Release april 2018

Sinds 17 april 2018 is release 18.3 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 26 maart 2018.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen, die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

De belangrijkste wijzigingen van release 18.3 zijn:

  • De CROHO-wijzigingen tot 26 maart 2018 zijn doorgevoerd;
  • De bron Accreditatiescores is ververst;
  • AMC-UvA is toegevoegd als aparte vestiging van de Universiteit van Amsterdam;
  • Er is een adreswijziging doorgevoerd van Aeres Hogeschool Almere;
  • De fusiegemeente Meierijstad is opgenomen.

Extra release op 30 april 2018

Als gevolg van een aanpassing van de interne werkwijze heeft er op 30 april 2018 een extra release (18.3a) plaatsgevonden. Naast deze technische wijziging, is er ook een aantal databronnen ververst en worden gegevens op een nieuw aggregatieniveau getoond. Het gaat om het volgende:

  • In de tabel Instelling is voor een aantal instellingen de denominatie toegevoegd;
  • In de tabel Instelling is voor een aantal instellingen toegevoegd dat zij zijn aangesloten bij de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs;
  • De tabel Personeelsgegevens in het hbo is geüpdatet met de meest recente gegevens die beschikbaar zijn. Dit betreft gegevens over 2016;
  • De studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquete 2017 zijn op een verbeterde manier in de database opgenomen. Dit leidt slechts tot een beperkt aantal wijzigingen. De opvallendste wijziging toont zich in de tabel Studie waar nu voor het eerst op landelijk niveau gegevens getoond worden;
  • Het veld TypeAccreditatie in de tabel InstellingOpleiding is leeggemaakt. De vulling hiervan bleek bij controle niet volledig, zowel met de oude als de nieuwe techniek.

Gebruikte bronnen

Voor release 18.3 worden de volgende bronnen gebruikt:

0 opleidingenopleiding vergelijken