Opleidingsinformatie invoeren via Hodex of het Studiekeuze Webformulier

Een deel van de informatie in de Studiekeuzedatabase wordt door instellingen zelf aangeleverd. Hiervoor gebruiken zij Hodex of het Studiekeuze Webformulier.

Login Studiekeuze Webformulier
Ga direct naar het Studiekeuze Webformulier.

Studiekeuze Webformulier

Lees meer

HOVI vervangt Hodex en het Studiekeuze Webformulier

Hodex en het Studiekeuze Webformulier worden al meer dan 10 jaar gebruikt. De inhoudelijke afspraken zijn echter verouderd. Ook voldoet de techniek niet meer. Door de complexiteit van de infrastructuur is een doorontwikkeling niet mogelijk. Daarom wordt HOVI ontwikkeld. Vanaf 26 augustus 2020 vervangt HOVI het Studiekeuze Webformulier en Hodex .

Lees meer over HOVI

Relatie Hodex en Studiekeuze Webformulier

Om informatie volgens de Hodex-standaard aan te kunnen leveren, moet een instelling beschikken over een invoersysteem. Een groot deel van de instellingen is aangesloten bij een commercieel invoersysteem dat wordt beheerd door Web-Walker. Een aantal instellingen heeft een eigen invoersysteem in gebruik. Alle overige instellingen gebruiken het gratis beschikbare Studiekeuze Webformulier van Studiekeuze123. De invoersystemen zijn dus ontwikkeld op de Hodex-basis. Hierdoor maken alle instellingen voor hoger onderwijs gebruik van dezelfde standaard om hun informatie beschikbaar te stellen.

Contact

Heeft u vragen over Hodex of het Studiekeuze Webformulier?

Lees meer